Link France vs Bulgaria

Bungary đã không thể thắng trong 7 trận gần đây nhất.

Bungary đã không thể thắng trong 3 trận đấu với Pháp gần đây nhất.

Pháp đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: