Link America de Cali vs Atletico Nacional

Một năm trước, America FC MG đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 3 với 37 điểm.

Một năm trước, Operario Ferroviario đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 32 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 10 với 29 điểm.

Kết quả mùa giải trước: 1-0 (sân của Operario Ferroviario) và 0-0 (sân của America FC MG).


Share: