Link Sudan vs Guinea-Bissau

Guinea-Bissau đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

Sudan đã không thể thắng trong 9 trận gần đây nhất.

Sudan đã thua 3 trận liên tiếp.


Share: