Link Senegal vs Zimbabwe

Zimbabwe đã không thể thắng trong 11 trận gần đây nhất.

Zimbabwe đã không thể thắng trong 3 trận đấu với Senegal gần đây nhất.

Senegal đã bất bại 6 trận gần đây nhất.


Share: