Link Chelsea vs Chesterfield

Chesterfield FC đã bất bại 14 trận gần đây nhất.

Chelsea đã bất bại 9 trận gần đây nhất.

Chelsea đã bất bại 12 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: