Link Algeria vs Sierra Leone

Algeria đã bất bại 41 trận gần đây nhất.

Sierra Leone đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

Algeria đã thắng 4 trận liên tiếp.


Share: