Link Utrecht vs Twente

Utrecht đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

Enschede đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách.

Enschede đã thắng 4 trận liên tiếp.


Share: