Link Port Vale vs Bradford City

Một năm trước, Bradford City đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 12 với 21 điểm.

Một năm trước, Port Vale đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 19 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 2 với 28 điểm.

Port Vale đã bất bại 6 trận gần đây nhất.


Share: