Link Plaza Colonia vs Deportivo Maldonado

Nicolas Dibble bị nhiều thẻ vàng (13) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Plaza Colonia. Paulo Lima của Deportivo Maldonado bị 10 thẻ.


Share: