Link Huachipato vs Union Espanola

Huachipato đã không thể thắng trong 11 trận gần đây nhất.

Huachipato đã không thể thắng 5 trận liên tiếp trên sân nhà.

Union Espanola đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: