Link West Ham vs Manchester City

Manchester City đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

Manchester City đã thắng 3 trận liên tiếp.

West Ham United đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: