Link Guimaraes vs Benfica

SL Benfica đã bất bại 19 trận liên tiếp trên sân khách.

Vitoria Guimaraes đã thắng 3 trận liên tiếp.

SL Benfica đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: