Link St. Johnstone vs Rangers

St. Johnstone FC đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

St. Johnstone FC đã không thể thắng 8 trận liên tiếp trên sân nhà.

St. Johnstone FC đã thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà.


Share: