Link Sevilla U19 vs Salzburg U19

RB Salzburg đã bất bại 13 trận gần đây nhất.

Sevilla đã bất bại 9 trận gần đây nhất.

RB Salzburg đã thắng 12 trận liên tiếp.


Share: