Link Seongnam vs Seoul

Seongnam đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Seoul đã thua 3 trận liên tiếp.

Seoul đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.


Share: