Link San Lorenzo vs Defensa y Justicia

Defensa y Justicia đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

San Lorenzo đã không thể thắng trong 3 trận đấu với Defensa y Justicia gần đây nhất.

Defensa y Justicia đã không thể thắng 7 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: