Link Kansas City vs Seattle

Kansas City đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

Kansas City đã bất bại 4 trận liên tiếp trên sân khách.

Kansas City đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: