Link Georgia vs Kosovo

Georgia đã không thể thắng 4 trận liên tiếp trên sân nhà.

Kosovo đã không thể thắng 7 trận liên tiếp trên sân khách.

Kosovo đã thua 3 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: