Link Atletico Madrid vs Porto

FC Porto đã bất bại 18 trận gần đây nhất.

Atlético Madrid đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

Atlético Madrid đã bất bại 9 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: