Link Switzerland vs Greece

Hy Lạp đã bất bại 10 trận gần đây nhất.

Thụy Sỹ đã bất bại 6 trận gần đây nhất trên sân nhà.

Thụy Sỹ đã thắng 5 trận liên tiếp trên sân nhà.


Share: