Link Spartak M vs Benfica

SL Benfica đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

SL Benfica đã bất bại 10 trận liên tiếp trên sân khách.

SL Benfica đã thắng 7 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: