Link Silkeborg vs Viborg

Silkeborg đã bất bại 22 trận gần đây nhất.

Viborg đã bất bại 6 trận liên tiếp trên sân khách.

Silkeborg đã bất bại 12 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: