Link Salzburg vs Barcelona

RB Salzburg đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

FC Barcelona đã bất bại 6 trận liên tiếp trên sân khách.

FC Barcelona đã thắng 4 trận liên tiếp.


Share: