Link River Plate Asuncion vs Guarani Asuncion

Club Guarani đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

Một năm trước, Club River Plate Asuncion đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 3 với 11 điểm.

Một năm trước, Club Guarani đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 1 với 14 điểm.


Share: