Link Real Madrid (W) vs Manchester City (W)

Manchester City đã bất bại 8 trận gần đây nhất.

Real Madrid đã bất bại 9 trận gần đây nhất.

Real Madrid đã bất bại 6 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: