Link Fenerbahce vs HJK

HJK Helsinki đã bất bại 7 trận gần đây nhất.

Fenerbahce đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

HJK Helsinki đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: