Link Chongqing Liangjiang vs Qingdao

Thành tích sân khách của Thanh Đảo Hoàng Hải mùa giải này là: 0-1-4.

Thanh Đảo Hoàng Hải đã thua 4 trận liên tiếp trên sân khách.

Thanh Đảo Hoàng Hải đã thua 6 trận liên tiếp.


Share: