Link Akropolis IF vs Varnamo

Panajotis Dimitriadis bị nhiều thẻ vàng (5) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Akropolis. Charlie Vindehall của Varnamo bị 6 thẻ.


Share: