Link Kansas City vs San Jose

Mỹ đã bất bại 44 trận gần đây nhất.

Thụy Điển đã bất bại 12 trận gần đây nhất.

Mỹ đã thắng 6 trận liên tiếp.


Share: