Link Braga vs Marseille

Olympic Marseille đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

SC Braga đã bất bại 8 trận gần đây nhất.


Share: