Link Belgium vs Italy

Ý đã bất bại 31 trận gần đây nhất.

Bỉ đã bất bại 13 trận gần đây nhất.

Bỉ đã thắng 5 trận liên tiếp.


Share: