Link Senegal vs Cape Verde

Senegal đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

Cape Verde đã bất bại 8 trận gần đây nhất.

Senegal đã bất bại 21 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: