Link KTP vs Oulu

FC KTP Kotka đã không thể thắng 7 trận liên tiếp trên sân nhà.

FC KTP Kotka đã thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà.

AC Oulu đã thua 7 trận liên tiếp.


Share: