Link Kansas City vs Austin

Austin FC đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

Kansas City đã thắng 3 trận liên tiếp.

Kansas City đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân nhà.


Share: