Link Hungary vs Portugal

Bồ Đào Nha đã bất bại 6 trận gần đây nhất.

Hungary đã bất bại 11 trận gần đây nhất.

Hungary đã bất bại 6 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: