Link Ghana vs Ivory Coast

Bờ Biển Ngà đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

Ghana đã thắng 4 trận liên tiếp trên sân nhà.

Bờ Biển Ngà đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: