Link Fortaleza vs Internacional-RS

SC Internacional RS đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

Fortaleza EC CE đã bất bại 10 trận gần đây nhất.

Fortaleza EC CE đã bất bại 6 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: