Link Avai vs Brusque

Avai FC đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Avai FC đã bất bại 15 trận gần đây nhất trên sân nhà.

Brusque FC đã bất bại 6 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: