Link Australia vs Kuwait

Kuwait đã không thể thắng trong 3 trận đấu với Úc gần đây nhất.

Kuwait đã thua 4 trận liên tiếp.

Úc đã thắng 4 trận liên tiếp.


Share: