Link Andorra vs Ireland

Ireland đã không thể thắng trong 12 trận gần đây nhất.

Angorra đã không thể thắng trong 15 trận gần đây nhất.

Angorra đã thua 7 trận liên tiếp.


Share: