Link Rumilly Vallieres vs Monaco

Vallieres đã thắng 5 trận liên tiếp trên sân nhà.

Monaco đã thắng 6 trận liên tiếp trên sân khách.

Vallieres đã thắng 6 trận liên tiếp.


Share: