Link Racing Club vs Boca Juniors

Racing đã bất bại 6 trận gần đây nhất.

Racing đã bất bại 6 trận gần đây nhất trên sân nhà.

Racing đã thắng 5 trận liên tiếp.


Share: