Link Qingdao vs Chongqing Liangjiang

Một năm trước, Trùng Khánh Liangjiang Athletic đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 11 với 4 điểm.

Một năm trước, Thanh Đảo Hoàng Hải đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 10 với 4 điểm.

Trùng Khánh Liangjiang Athletic đã thua 3 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: