Link Nasaf vs Alay

Alay đã thua 12 trận liên tiếp trên sân khách.

Alay đã thua 8 trận liên tiếp.


Share: