Link Cianorte-PR vs Santos

Santos FC SP đã không thể thắng 8 trận liên tiếp trên sân khách.

Santos FC SP đã thua 4 trận liên tiếp trên sân khách.

Santos FC SP đã thua 3 trận liên tiếp.


Share: