Link Cerro Porteno vs America de Cali

Mathias Villasanti bị nhiều thẻ vàng (3) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Cerro Porteno. Cristian Arrieta của America De Cali bị 3 thẻ.


Share: