Link Busan TK vs Jeonnam

Busan đã bất bại 14 trận gần đây nhất.

Busan đã bất bại 6 trận gần đây nhất trên sân nhà.

Jeonnam đã bất bại 15 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: