Link Braga vs Benfica

Benfica đã bất bại 7 trận gần đây nhất.

SC Braga đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

Benfica đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: