Link Retro vs Santa Cruz

Santa Cruz đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Santa Cruz đã thua 3 trận liên tiếp trên sân khách.

Retro đã thua 4 trận liên tiếp.


Share: