Link New York City vs Cincinnati

Cincinnati đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.

Cincinnati đã không thể thắng trong 4 trận đấu với New York City gần đây nhất.

New York City đã thua 3 trận liên tiếp.


Share: